Oskuste arendamine

 

- stressijuhtimise koolitus
- ajajuhtimise koolitus
- suhtlemisoskuste
koolitus

- enesekehtestamisoskuste koolitus
- müügi- ja klienditeenindus-
oskuste koolitus

- arenguvestluste läbiviimise koolitus
Meeskonna areng

 

- loov meeskonna- ja koostöö koolitus
Individuaalõpe ja
            individuaalne nõustamine

 

- individuaalõpe
Tooted | Tegijad | Kontakt | Kliendid meistEST | ENG | RUS
Baltic Corporate Training OÜ
 
  Individuaalõpe
 


Mis on individuaalõpe?


Individuaalõpe on meie kodulehel kirjeldatud teemade või oskuste õppimine individuaalkorras või väikeses grupis (nt 3 inimest).

Kellele individuaalõpe sobiks?
Individuaalõpe sobiks sel juhul, kui

  • Sul on väga tihe ajakava ja tahaksid õppida paindlikult Sulle sobival ajal.
  • Sa tahad keskenduda oma (töö)elu väga spetsiifilistele situatsioonidele või omandada nt kaks oskust, mis eeldaksid kahte erinevat treeningut.
  • Sul on soov lahti mõtestada ja analüüsida konkreetseid võtmeküsimusi või probleeme individuaalselt ja mitte suuremas grupis.
  • Su meeskonnas on väike grupp spetsialiste või võtmeisikuid, kes vajaksid hoogsamat edasiminekut teatud valdkonnas ning mis eeldaks väga individuaalset lähenemist.

Individuaalõppe meetodid
Individuaalõpe protsessi käigus kasutame peamisi täiskasvanuõppe meetodeid:

  • praktilised (vajadusel ka videotagasisidega) harjutused õppija vajalike oskuste arendamiseks;
  • interaktiivne loeng;
  • töö infomaterjalidega;
  • eneseanalüüsi harjutused;
  • loovharjutused.

Individuaalõppe töökeeleks on eesti või vene keel.

Individuaalõppe kestus
Individuaalõppe kestus määratletakse koostöös õppijaga lähtuvalt tema vajadusest. Soovitame planeerida aega vähemalt kaheks kohtumiseks, mille vahel on individuaalõppe periood (nt 2 - 4 nädalat). Ühe kohtumise soovituslik kestus on 4 - 8 akadeemilist tundi.