Oskuste arendamine

 

- stressijuhtimise koolitus
- ajajuhtimise koolitus
- suhtlemisoskuste
koolitus

- enesekehtestamisoskuste koolitus
- müügi- ja klienditeenindus-
oskuste koolitus

- arenguvestluste läbiviimise koolitus
Meeskonna areng

 

- loov meeskonna- ja koostöö koolitus
Individuaalõpe ja
            individuaalne nõustamine

 

- individuaalõpe
Tooted | Tegijad | Kontakt | Kliendid meistEST | ENG | RUS
Baltic Corporate Training OÜ
 
  Loov meeskonna- ja koostöökoolitus
 


Koolituse võimalikud eesmärgid:

 • Osalejate teadlikkuse kasv koostöö olemusest ning selle tõhustamise võimalustest meeskonnas.
 • Meeskonnas ilmnevate probleemide või koostöö kitsaskohtade loov ja tõhus lahendamine.
 • Meeskonnatunnetuse loomine või tõhustamine.
 • Meeskonnaliikmete omavahelise suhtlemise kvaliteedi (efektiivsuse ja rahulolu) tõstmine.
 • Loova energia äratamine osalejates.
 • Osalejate lõõgastumine igapäevarutiinist.

Iga meeskonnakoolitus lähtub kliendi vajadusest ja eesmärgist.

Koolituse võimalikud teemad

 • Eduka koostöö eeldused ja olemus. Meeskonna produktiivsus.
 • Formaalse grupi ja meeskonna erinevused.
 • Meeskonna sümboli loomine, praeguse koostööolukorra peegeldamine.
 • Meeskonna eripärad ja sellest lähtuvad koostöö ülesanded.
 • Probleemkohad suhtluses ning infoliikumises meeskonnasiseselt.
 • Meeskonnaliikmete tugevuste ja arengukohtade analüüs.
 • Individuaalsete ja meeskondlikke motivatsioonifaktorite leidmine.
 • Konfliktid meeskonnas: konfliktide liigid ja võimalusi nende ennetamiseks ja lahendamiseks.
 • Tagasiside kui oluline tegur meeskonnatöö- ja meeskonna arendamisel.
 • Tagasiside andmise oskused; praktilised tagasiside harjutused.
 • Meeskonna ootuste ja visiooni loomine edaspidiseks.

Koolituse meetodid
Koolitusel kasutatakse peamisi täiskasvanuõppe meetodeid:

 • praktilised harjutused osalejale vajalike koostööoskuste arendamiseks;
 • interaktiivne loeng;
 • töö infomaterjalidega;
 • grupitööd, mille käigus koostatakse õppematerjalid edaspidiseks ning mida kur-suslased saavad endale täiendmaterjalina koolituse järel;
 • ajurünnakud;
 • eneseanalüüsi harjutused;
 • loovharjutused.

Koolituse töökeeleks on eesti või vene keel.

Koolituse kestus
Koolituse kestus on 16 akadeemilist tundi. Soovitame lisaks korraldada ka järelkohtumine või jätkupäev.